Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Sprawiedliwa transformacja

Jako terytorium najbardziej dotknięte negatywnymi skutkami transformacji w województwie łódzkim wskazano 35 gmin, zajmujących powierzchnię 20,1% obszaru województwa i zamieszkiwanych przez blisko 417 tys. osób (17,0% ogółu mieszkańców regionu). Tak zdefiniowany obszar transformacji nazwano Obszarem Nowej Energii (ONE). Z naturalną stolicą w mieście Bełchatów oraz przestrzennym centrum aktywności na terytorium  gmin: Bełchatów, Kamieńsk, Kleszczów, Kluki, Rząśnia, Sulmierzyce, Szczerców, czyli gmin mających najwięcej powiązań ekonomicznych, środowiskowych oraz społecznych z działalnością koncernu PGE S.A. i jego spółek zależnych. Kluczowym wyzwaniem przed jakim stoi tak zdefiniowany przestrzennie i problemowo region jest utrzymanie, a wręcz podnoszenie jakości życia mieszkańców do roku 2050 w zgodzie z zasadami neutralności klimatycznej Unii Europejskiej (UE).

Region stoi przed nieuniknionym procesem zarządzenia zmianą, procesem transformacji, którego ramy zarysowuje Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST). W wyniku wygaszenia produkcji energii z węgla konieczne będzie zapewnienie nowych miejsc pracy dla ponad siedmiu tysięcy pracowników zatrudnionych aktualnie w kopalni i elektrowni. Jednak kluczowym wyzwaniem nie jest proste zastąpienie miejsc pracy ale stworzenie zupełnie nowej, ambitnej wizji rozwoju. Tak by cały proces odniósł sukces i stał się motorem napędowym dla dalszego rozkwitu tego ważnego regionu, tworzącego dzisiaj, tylko w samym powiecie bełchatowskim, 12% PKB województwa łódzkiego. Zapraszamy na stronę www poświęconą procesowi sprawiedliwej transformacji  w województwie łódzkim, do zapoznania się z kluczowymi dokumentami, realizowanymi i zrealizowanymi działaniami, projektami a także bieżącymi wydarzeniami.

Aktualności