Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Poniższa polityka prywatności dotyczy zasad ochrony danych osobowych Użytkowników odwiedzających stronę internetową www.transformacja.larr.pl. Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. (ŁARR S.A.) przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności Użytkowników strony oraz deklaruje, że pozyskane od Użytkowników dane przetwarzane są zgodnie z krajowymi i europejskimi przepisami prawa, w szczególności Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej „RODO”), a także w warunkach gwarantujących ich bezpieczeństwo.

Administrator danych

Administratorem Twoich danych osobowych jest ŁARR S.A. z siedzibą w Łodzi, ul. Narutowicza 34 (kod pocztowy: 90-135). Możesz skontaktować się z nami pod wskazanym adresem, mailowo pod adresem kontakt@larr.pl lub telefonicznie pod numerem: 42 208 92 01.

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących ochrony danych osobowych pod adresem mailowym: iod@larr.lodz.pl.

Pozyskiwanie danych, cel ich przetwarzania i podstawa prawna ich przetwarzania, kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania

Dane osobowe Użytkowników pozyskiwane są na dwa sposoby:

1) informacje podawane bezpośrednio i dobrowolnie przez Użytkownika, np. w formularzach kontaktowych, podczas prowadzenia bieżącej korespondencji za pośrednictwem komunikatora Messenger, zapisywania na wydarzenia organizowane przez Administratora oraz zapisywania do newslettera:

Cel przetwarzania:

Prowadzenie komunikacji z Użytkownikami przy wykorzystaniu formularza kontaktowego

Podstawa prawna,

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Obsługa formularza kontaktowego, udzielanie odpowiedzi na zapytania i uwagi, zapisywanie się na organizowane przez Administratora wydarzenia

Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania:

Kategorie danych: Zakres pozyskiwanych danych wynika z funkcji konkretnego formularza kontaktowego. Najczęściej pozyskiwane dane to: imię i nazwiskoadres e-mail Okres przechowywania: Zebrane dane przechowywane są przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji przy wykorzystaniu formularza, a po tym przez okres 1 roku

2) informacje pozyskiwane w trakcie korzystania z serwisów przez Użytkowników. Serwery automatycznie zapisują następujące dane Użytkownika:

Cel przetwarzania:

Zapewnienie prawidłowego działania strony www.transformacja.larr.pl oraz prowadzenie statystyk na podstawie informacji pozyskiwanych i zapisywanych automatycznie w trakcie korzystania z serwisu przez Użytkownika  

Podstawa prawna,

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Zapewnienie prawidłowego działania serwisu internetowego i ulepszanie jego funkcjonalności  

Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania:

Kategorie danych: publiczny adres IP komputera z którego nadeszło zapytanie (może to być bezpośrednio komputer użytkownika)nazwę stacji klienta – identyfikacja realizowana przez protokół HTTP o ile jest możliwa,czas nadejścia zapytania,pierwszy wiersz żądania HTTP,kod odpowiedzi HTTP,liczbę wysłanych przez serwer bajtów,adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika (referer link) – w przypadku gdy przejście do strony Urzędu nastąpiło przez odnośnik,informacje o przeglądarce użytkownika,informacje o błędach, jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http. Dane te nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi stronę www.transformacja.larr.pl Okres przechowywania: Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwisem. Informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią Administratora. Na podstawie plików logów mogą być generowane statystyki stanowiące pomoc w administrowaniu. Zbiorcze podsumowania w postaci takich statystyk nie zawierają żadnych cech identyfikujących osoby odwiedzające serwis.Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania:

Kategorie danych: Zakres pozyskiwanych danych wynika z funkcji konkretnego formularza kontaktowego. Najczęściej pozyskiwane dane to: imię i nazwiskoadres e-mail Okres przechowywania: Zebrane dane przechowywane są przez okres niezbędny do prowadzenia komunikacji przy wykorzystaniu formularza, a po tym przez okres 1 roku

Cel przetwarzania:

Przetwarzanie plików cookie.

Podstawa prawna,

Prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO): Dostosowanie treści stron internetowych do potrzeb użytkowników, w tym w celach marketingowych, optymalizacja korzystania z serwisów internetowych

Kategorie przetwarzanych danych i okres ich przechowywania:

Kategorie danych: Zakres pozyskiwanych danych opisany w Polityce plików cookie dostępnej na stronie www.transformacja.larr.pl   Okres przechowywania: Dane będą przetwarzane przez okresy wskazane w panelu konfiguracyjnym plików cookie dostępnym w każdej chwili na naszej stronie lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych. abyś mógł zarządzać. Wyrażenie sprzeciwu może nastąpić przez  dezaktywację korzystania z tych plików cookie, które nie są absolutnie niezbędne do ce witryny w panelu konfiguracyjnym plików cookie