Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Istota kierunku

Sektor czasu wolnego jest jednym z bardziej rozwojowych w ramach sektora usług. Współcześnie coraz większą popularnością cieszy się spędzanie czasu wolnego w sposób aktywny na łonie przyrody. Kluczowe jest zatem przygotowanie atrakcyjnej i urozmaiconej infrastruktury skierowanej zarówno do mieszkańców, jak i turystów zewnętrznych. Proces rozwoju bazy rekreacyjno-turystycznej powinien zostać poprzedzony kompleksową rekultywacją i remediacją terenu poprzemysłowego. Rekultywacja rekreacyjno–wodna jest w ostatnim okresie kierunkiem cieszącym się dużym zainteresowaniem samorządów.

Jaki stan?

ONE charakteryzuje się stosunkowo niewielką powierzchnią obszarów o wysokich walorach przyrodniczych. Udział obszarów prawnie chronionych jest na poziomie poniżej średniej dla województwa. Jednak na terenie ONE występują obszary cenne przyrodniczo i krajobrazowo nieobjęte ochroną prawną, których ustanowienie formami ochrony prawnej umożliwiłoby stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych. Dziedzictwo kulturowe – w szczególności obszary cenne kulturowo i krajobrazowo, zabytki zlokalizowane w dolinach rzecznych. Na terenie ONE działają instytucje kultury, w tym muzea, skanseny, teatry, kina, domy kultury i biblioteki, które zapewniają urozmaiconą ofertę cyklicznych zajęć oraz okazjonalnych wydarzeń. W odwołaniu do historii regionu powstała ekspozycja PGE Giganty Mocy w MCK w Bełchatowie, która prezentuje zagadnienia związane z działalnością kopalni odkrywkowej i elektrowni. W 2015 r. Ekspozycja otrzymała prestiżowy certyfikat Polskiej Organizacji Turystycznej. Certyfikaty dla produktów turystycznych Regionalnej Organizacji Turystycznej Województwa Łódzkiego posiadają także Góra Kamieńsk oraz Nadwarciański Szlak Bursztynowy. Do zwiększenia atrakcyjności turystycznej obszaru przyczyniła się w dużym stopniu Góra Kamieńsk, „Park Adrenaliny, Góra Mocy” z wyciągiem narciarskim, torem saneczkowym i trasami rowerowymi, jedyny taki obiekt w Polsce Środkowej oraz SOLPARK w Kleszczowie z centrum sportowo-rekreacyjnym, konferencyjnym oraz potencjałem geotermalnym. Promocją lokalnej kultury i tradycji zajmują się także rozmaite organizacje pozarządowe z regionu, w tym zwłaszcza Koła Gospodyń Wiejskich, czy Lokalne Grupy Działania. Na koniec 2020 roku na terenie ONE działało łącznie 42 obiektów noclegowych z 2939 miejscami noclegowymi. Dostępność bazy noclegowej jest jednak bardzo zróżnicowana pomiędzy gminami, a wiele gmin nie posiada żadnego obiektu noclegowego (16 z 35 gmin ONE). Większość gmin nie posiada rozbudowanej sieci dróg i ścieżek rowerowych, a nawet chodników, tylko niektóre JST mają sieć rozwiniętych ścieżek rowerowych, w tym zwłaszcza Bełchatów, Piotrków Trybunalski, Kleszczów, Rząśnia, Sulmierzyce i Wieluń.

Jaka przyszłość?

Koncepcje wodnego zagospodarowania zbiorników obejmują kierunek retencyjny, sportowy oraz wędkarski. Dwa wyrobiska poeksploatacyjne zostaną zrekultywowane w kierunku wodnym, napełnianie wodą wyrobiska końcowego zaplanowano do 2069 roku. W efekcie ma powstać unikatowy krajobraz z dwoma dużymi zbiornikami wodnymi o głębokości około 100 m i łącznej powierzchni 3 972,1 ha (wraz ze strefami plażowymi: Pole „Bełchatów” 1584,8 ha; Pole „Szczerców” 2387,3 ha), a teren wokół zbiorników zostanie zagospodarowany na nowoczesny kompleks wypoczynkowy. Dostępność turystyczna regionu uzależniona jest znacząco od dobrej infrastruktury drogowej. Pomimo dobrej lokalizacji i skomunikowania z zewnątrz na terenie ONE odnotowuje się zły stan techniczny części dróg lokalnych, brak dobrze rozbudowanej sieci komunikacji zbiorowej, niedostosowanie taboru w regionie do osób z niepełnosprawnościami. Są to warunki dostępności turystycznej, które z pewnością wymagają wielu inwestycji. Rozwój potencjału turystycznego wymaga z pewnością rozbudowy oferty noclegowej i gastronomicznej. Do zagospodarowania jest potencjał obiektów takich jak: Hotel Wodnik w miejscowości Słok oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Wawrzkowizna, Dwór Polski.