Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Dotychczasowa i obecna działalność Zagłębia Bełchatowskiego

Zagłębie Górniczo-Energetyczne Bełchatów, położone jest w  południowo-zachodniej części województwa łódzkiego.
To stolica produkcji energii w Polsce (ok. 20% produkcji krajowej energii).
Aktualnie, w konsekwencji skali działania największej w Europie elektrowni zasilanej węglem brunatnym, 85% emisji CO2 w województwie łódzkim pochodzi z powiatu bełchatowskiego. Elektrownia Bełchatów jest też od lat największym jednostkowym emitentem CO2 w Europie. Ostateczna decyzja rządu w sprawie rezygnacji z inwestycji w Złoczewie (o koncesję ubiegał się koncern PGE) oraz zakończenie wydobycia węgla z pola Szczerców (do wyczerpania zapasów w 2038 r.) wraz z proporcjonalnym spadkiem produkcji energii, z całą pewnością kwalifikuje obszar bełchatowski do zaplanowania procesu sprawiedliwej transformacji. Dlatego też we wrześniu 2020 roku Zarząd Województwa Łódzkiego powołał Zespół ds. transformacji terenów górniczych Województwa Łódzkiego (WŁ) jako organ opiniodawczo-konsultacyjny w procesie przygotowania projektu Terytorialnego Planu Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego (TPST) pod przewodnictwem Marszałka WŁ. Zapoczątkowało to formalny proces przygotowywania TPST i dało szansę na przyznanie środków z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) dla Łódzkiego, jako jednego z pięciu województw objętych ostatecznie wsparciem na terenie Polski.

Prognozowana działalność Zagłębia Bełchatowskiego