Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Realizacja działań związanych z transformacją, a nade wszystko przygotowaniem do niej regionu łódzkiego, tak aby był to proces faktycznie sprawiedliwy,
w sferach związanych z rynkiem pracy, przedsiębiorczością i kwestiami środowiskowymi oraz wzmacniający potencjał regionu do dalszego rozwoju.
Przygotowywanie i budowa zdolności beneficjentów FST w obszarze transformacji do generowania i wdrażania projektów, pakietowanie interwencji oraz identyfikowanie komplementarnych źródeł finansowania w ramach instrumentów dostępnych z poziomu regionalnego, krajowego lub unijnego (wsparcie doradcze, szkolenia).
Sieciowanie interesariuszy/beneficjentów, identyfikacja komplementarnych projektów, wsparcie w budowaniu partnerstw.
Przygotowywanie, monitorowanie i realizacja analiz związanych z obszarem nowej energii celem rozpoznawania potrzeb oraz inicjowania działań służących transformacji regionu bełchatowskiego.