Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Zakres działania

Realizacja działań związanych z transformacją, a nade wszystko przygotowaniem do niej regionu łódzkiego, tak aby był to proces faktycznie sprawiedliwy,
w sferach związanych z rynkiem pracy, przedsiębiorczością i kwestiami środowiskowymi oraz wzmacniający potencjał regionu do dalszego rozwoju.
Przygotowywanie i budowa zdolności beneficjentów FST w obszarze transformacji do generowania i wdrażania projektów, pakietowanie interwencji oraz identyfikowanie komplementarnych źródeł finansowania w ramach instrumentów dostępnych
z poziomu regionalnego, krajowego lub unijnego (wsparcie doradcze, szkolenia).
Sieciowanie interesariuszy/beneficjentów, identyfikacja komplementarnych projektów, wsparcie w budowaniu partnerstw.
Przygotowywanie, monitorowanie i realizacja analiz związanych z obszarem nowej energii celem rozpoznawania potrzeb oraz inicjowania działań służących transformacji regionu bełchatowskiego.

Zespół

Maciej Kozakiewicz – Dyrektor Departamentu Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej
Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiegods. transformacji regionu bełchatowskiego

Barbara Grymm – Z-ca Dyrektora Departamentu

Jolanta Pacura – Analityk ds. transformacji niskoemisyjnej

Robert Michalski – Starszy Specjalista

Waldemar Fortuna – Analityk ds. transformacji niskoemisyjnej