Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

III Forum Biznesu i Zrównoważonego Rozwoju – Łódzkie 2022, którego Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. byłą Partnerem Strategicznym było czasem merytorycznych dyskusji i podejmowania ważnych, strategicznych kwestii dla rozwoju regionu łódzkiego.

Spojrzeliśmy na transformację pod kątem ogromnego potencjału, jaki ze sobą niesie oraz koniecznych zmian, nie tylko w sferze działań i technologii, ale także sposobu myślenia o „jutrze” i „społeczeństwie jutra”.

Tegoroczna edycja dobiegła końca, ale czas transformacji nabiera tempa. Co za tym idzie, rola każdego z nas we wprowadzaniu zmian staje się coraz bardziej istotna. Jesteśmy w toku przygotowywania kolejnych działań edukacyjnych i networkingowych oraz eksperckich inicjatyw.


SESJA PLENARNA: WYZWANIA TRANSFORMACJI

Prelegenci:

dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, Dyrektorka Programu Elektroenergetyka, Forum Energii

Janusz Adamczyk, Dyrektor Departamentu Transformacji Energetycznej, PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.

dr Maciej Kozakiewicz, Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

prof. dr hab. n. med. Ireneusz Majsterek, Kierownik, Katedra Chemii i Biochemii Medycznej, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych

Agnieszka Sobieszek, Z-ca Dyrektora ds. Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

PANEL 1: DOŚWIADCZENIA REGIONÓW TRANSFORMOWANYCH

Prelegenci:

dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

Dariusz Stankiewicz, Referat transformacji regionu, Departament Rozwoju Regionalnego, Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

Zbigniew Stępniewski, Dyrektor, Faradise S.A.

PANEL 2: INNOWACJE W TRANSFORMACJI

Prelegenci:

dr hab. Adam Drobniak, prof. UE, Kierownik, Katedra Badań Strategicznych i Regionalnych, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Tomasz Jasiński, MOLecoLAB – Łódzkie Centrum Badań Molekularnych Chorób Cywilizacyjnych Chrisos

Andriesa Gryffroya pracownik Parlamentu Flamandzkiego

Makrakis Karachalios, Starszy Specjalista ds. Rozwoju Regionalnego, Bank Światowy

Jolanta Pacura, Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

PANEL 3: GOZ – KRAJOWA INTELIGENTNA SPECJALIZACJA

Prelegenci:

dr hab. inż. Danuta Ciechańska, Wiceprezes, Stowarzyszenie Klaster Biogospodarki

dr Andrzej Krueger, Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”

Marta Kutyna-Bakalarska, Dyrektor Działu Zarządzania Innowacjami, Grupa Maspex

Jolanta Okońska-Kubica, Przewodnicząca Grupy Roboczej ds. Krajowych Inteligentnych Specjalizacji KIS 7 GOZ przy Ministerstwie Rozwoju i Technologii

Piotr Tomczykowski, Kierownik ds. Sprzedaży i Rozwoju, Bureau Veritas Polska

PANEL 5: TECHNOLOGIE JUTRA – DEBATY POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ “OZE + INTELIGENTNE ZARZĄDZANIE ENERGIĄ = NIEZALEŻNOŚĆ ENERGETYCZNA?”

Prelegenci:

prof. Łukasz Kaczmarek, Przewodniczący Senackiej Komisji PŁ ds. Nauki, Promocji i Współpracy Zagranicznej, Politechnika Łódzka

Adrian Sienicki, Dyrektor Handlowy, Członek Zarządu, Veolia Łódź (Łódzki Klaster Fala Energii)

Małgorzata Skupińska, Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak, Przewodniczący Rady Łódzkiego Klastra Fala Energii, Politechnika Łódzka

dr Katarzyna Znajdek, Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych, Politechnika Łódzka

DEBATA: POTENCJAŁ TRANSFORMACJI

Prelegenci:

dr Artur Bartoszewicz, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie

dr hab. Tomasz Jurczak, prof. UŁ, Kierownik Katedry UNESCO Ekohydrologii i Ekologii Stosowanej, Wydział Biologii i Ochrony Środowiska, Uniwersytet Łódzki

dr Daniel Kiewra, Menedżer Projektów, Stowarzyszenie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Daniel Łuszczyn, Specjalista Departamentu Pozyskiwania i Obsługi Inwestora, Łódzka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A.

dr hab. Izabela Warwas, prof. UŁ, Kierownik Katedry Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uniwersytet Łódzki

Jakub Wójcik, Izodom 2000 Polska Sp. z o. o., European Climate Foundation