Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków (fiszek projektowych) w ramach programu priorytetowego „Innowacje dla Środowiska”.

Cel programu

Celem programu jest wykorzystanie innowacyjnych technologii w ochronie środowiska, które przyczynią się do realizacji celów Europejskiego Zielonego Ładu, w tym neutralności klimatycznej, zielonej transformacji gospodarki i zrównoważonego rozwoju. W ramach programu realizowane przedsięwzięcia będą miały na celu rozwój gospodarczy kraju w kierunku gospodarki nowoczesnej, przyjaznej środowisku i o obiegu zamkniętym.

W naborze będą realizowane przedsięwzięcia zgodne z nową zasadą horyzontalną (stosowana w projektach powszechnie, przekrojowo, w możliwie szerokim zakresie) „nie czyń znaczącej szkody” (zasadą DNSH), w odniesieniu do 6 celów środowiskowych:

  • łagodzenia zmian klimatu,
  • adaptacji do zmian klimatu,
  • zrównoważonego wykorzystywania i ochrony zasobów wodnych i morskich,
  • gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym zapobieganiu powstawaniu odpadów i recykling,
  • zapobieganiu i kontroli zanieczyszczeń powietrza, wody i ziemi,
  • ochrony i odbudowy bioróżnorodności i ekosystemów.

Rodzaje przedsięwzięć

Przedsięwzięcia inwestycyjne o charakterze innowacyjnym realizowane w istniejącym lub nowopowstałym przedsiębiorstwie polegające na:

  • zwiększeniu mocy produkcyjnych, poprzez budowę linii technologicznej lub fabryki do produkcji innowacyjnych produktów,
  • wdrożeniu nowej albo znacząco udoskonalonej technologii lub rozwiązania we własnej działalności, służące poprawie efektywności wykorzystania zasobów naturalnych, zmniejszające negatywny wpływ człowieka na środowisko lub wzmacniające odporność gospodarki na presje środowiskowe, wpisujące się w cel programu.

Fiszki należy składać w terminie od  01.02.2023 r. do 31.03.2023 r.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych w ramach naboru wynosi 1 mld zł, co stanowi 50% alokacji budżetu programu.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie NFOŚIGW

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-wnioskow-2023-innowacje-dla-srodowiska

Pozostałe aktualności

6 września, 2022

Energetyka w Bełchatowie po węglu brunatnym

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Energetyka w Bełchatowie po węglu […]

6 września, 2022

Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie […]

6 września, 2022

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

24 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 973/22 przyjął zmianę projektu […]

28 listopada, 2022

Warsztaty dla przedstawicieli JST – Portal Funding & Tender Opportunitie

W dniu 25 listopada 2022   z inicjatywy Departamentu Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej […]

Zobacz wszystkie...