Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Program LIFE jest poświęcony wyłącznie współfinansowaniu projektów z dziedziny ochrony środowiska, w tym przyrody oraz wpływu człowieka na klimat i dostosowania się do jego zmian. Jego głównym celem jest wspieranie procesu wdrażania wspólnotowego prawa ochrony środowiska, realizacja unijnej polityki w tym zakresie, a także identyfikacja i promocja nowych rozwiązań dla problemów dotyczących środowiska i klimatu.

Budżet  Programu Life na lata 2021-27 to  5,432 mld euro, z czego 3,488 mld przeznaczono na działania na rzecz środowiska, a pozostałą kwotę na rzecz  klimatu.

LIFE 2021-2027

Program HORYZONT EUROPA, HE – najbardziej ambitny program na rzecz badań i innowacji z budżetem – 95.5 mld euro. Wspiera wszystkie obszary badań i Innowacji zgodne z z priorytetami politycznym Komisji, z naciskiem na neutralność klimatyczną i zieloną Europę, Europe cyfrową i sprawiedliwą społecznie. Horyzont Europa wspiera badania i innowacje, od badań podstawowych po wprowadzanie na rynek innowacyjnych produktów i usług. Ponadto Horyzont Europa wprowadza nowe inicjatywy, takie jak Europejska Rada ds. Innowacji (EIC). Zadaniem EIC jest wsparcie dla powstających i przełomowych innowacji w rozpoczynających działalność oraz małych i średnich przedsiębiorstwach, a także w spółkach o średniej kapitalizacji.

Narodowe Centrum Badań i Innowacji, Krajowy Punkt Kontaktowy jest instytucja wspomagającą udział polskich beneficjentów w programie HE.

HORYZONT EUROPA 

Informacje o możliwych źródłach finansowania, aktualnych konkursach, założeniach programowych znajdują się na portalu Komisji Europejskiej, którym jest Participant Portal Funding&Tender oportunities:

Portal Funding&Tender oportunities