Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Region stoi przed nieuniknionym procesem zarządzenia zmianą, procesem transformacji, którego ramy zarysowuje TPST. W wyniku wygaszenia produkcji energii z węgla konieczne będzie zapewnienie nowych miejsc pracy dla ponad siedmiu tysięcy pracowników zatrudnionych aktualnie w kopalni i elektrowni. Jednak kluczowym wyzwaniem nie jest proste zastąpienie miejsc pracy ale stworzenie zupełnie nowej, ambitnej wizji rozwoju. Tak by cały proces odniósł sukces i stał się motorem napędowym dla dalszego rozkwitu tego ważnego regionu, tworzącego dzisiaj, tylko w samym powiecie bełchatowskim, 12% PKB województwa łódzkiego.