Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Opracowanie BPPWŁ w Łodzi z wykorzystaniem danych  Państwowego Instytutu Geologicznego – PIB.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST) Województwa Łódzkiego


Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji (TPST) Województwa Łódzkiego wraz z  Prognozą Oddziaływania Na Środowisko został przyjęty przez Zarząd Województwa Łódzkiego w aktualnej wersji w dniu 14 kwietnia 2023 r. W dokumencie przedstawiona została koncepcja sprawiedliwej transformacji w województwie łódzkim, która związana jest z przygotowaniem do uruchomienia w regionie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji, w tym Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Unii Europejskiej.

TPST Województwa Łódzkiego obejmuje zasięgiem przestrzennym 35 gmin położonych w granicach administracyjnych 8 powiatów.

Terytorialny Plan Sprawiedliwej Transformacji Województwa Łódzkiego.