Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Warsztaty „Aktywnie na rzecz Sprawiedliwej Transformacji Regionu Bełchatowskiego” odbyły się w trzech lokalizacjach na Obszarze Transformacji Województwa Łódzkiego w dniach:

12.05.2022r. w Bełchatowie,

24.05.2022r. w Kamieńsku,

31.05.2022r. w Rząśni.

W warsztatach brali udział przedstawiciele jednostek samorządowych, przedsiębiorców, organizacji i stowarzyszeń z Obszaru Transformacji Województwa Łódzkiego.

Warsztaty, były zaprojektowane tak aby  skoncentrować się  na szczegółowej analizie obszarów istotnych z punktu widzenia działań transformacyjnych,  wyodrębnionych w procesie indywidualnych rozmów i konsultacji. Zebrane podczas warsztatów informacje przyczyniły się do określenia potrzeb jednostek samorządów związanych z ich rozwojem z jednoczesnym odchodzeniem od gospodarki związanej z produkcją energii ze źródeł konwencjonalnych do gospodarki opartej na odnawialnych źródłach energii.

Warsztaty prowadzone były przez przedstawicieli:

Departamentu Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A.,

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego,

Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej S.A.,

Banku Światowego.