Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Maciej Kozakiewicz – Pełnomocnik Zarządu Województwa Łódzkiego ds. transformacji regionu bełchatowskiego

Barbara Grymm – Z-ca Dyrektora Departamentu

Robert Michalski – Starszy Specjalista

Waldemar Fortuna – Analityk ds. transformacji niskoemisyjnej