Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Cel projektu
Głównym celem projektu jest udzielenie wsparcia technicznego i analitycznego na rzecz osiągniecia przez Wielkopolskę Wschodnią neutralności klimatycznej do 2040 r.
(m.in. powołanie doradców ekologicznych, mapowanie potrzeb danej gminy, współpraca z mieszkańcami, mechanizmy monitorowania i wspierania interesariuszy)

Cele szczegółowe

 • Zbudowanie, a następnie utrwalenie systemu zarządzania dążeniem do neutralności klimatycznej na poziomie regionalnym i lokalnym
 • Wzmocnienie kadrowe i kompetencyjne zespołu koordynującego transformację klimatyczną w UMWW i ARR
 • Wzmocnienie organów administracji samorządowej (Doradcy Klimatyczni w JST, studia podyplomowe, wyposażenie stanowisk pracy, system monitorowania JP)
 • Baza danych i system IT do ocen energetycznych, przygotowywania projektów termomodernizacyjnych nieruchomości, raportowanie wyników
 • 33 zintegrowane z RSCN WW 2040 lokalne plany na rzecz energii, transportu i klimatu w formie elektronicznych baz danych (na poziomie powiatu i gminy)Standaryzacja rozwiązań oraz ich transfer i replikacja do innych regionów w Polsce i UE – z perspektywy europejskiej wartości dodanej i programu LIFE
 • Uzyskanie akceptacji społecznej i czynnego włączenia się społeczeństwa Wielkopolski Wschodniej w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną
 • Mobilizacja dodatkowych funduszy zewnętrznych ich absorpcja i redystrybucja w celu efektywnej realizacji RSCN WW 2040
 • Wsparcie realizacji RSCN WW 2040, ze szczególnym uwzględnieniem procesu transformacji sektora komunalno-bytowego, transportu oraz zmian redukujących emisję CO2 w MŚP

Beneficjent koordynujący

 • Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego – Województwo Wielkopolskie

Współbeneficjenci

 • Agencja Rozwoju Regionu Konińskiego
 • Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.
 • Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć
 • Fundacja Instytut Zielonej Przyszłości
 • PPNT Fundacji UAM
 • Stowarzyszenie Na Rzecz Spółdzielni Socjalnych
 • Konińska Izba Gospodarcza
 • Powiat Koniński
 • Powiat Słupecki
 • Powiat Turecki
 • Gmina Malanów
 • Gmina Powidz
 • Gmina Przykona
 • Gmina Rychwał
 • Gmina Rzgów
 • Gmina W. Słupca
 • Gmina Sompolno
 • Gmina Stare Miasto
 • Gmina Ślesin
 • Gmina Tuliszków
 • Gmina M. Turek
 • Gmina W. Turek
 • Gmina M. Wągrowiec
 • Gmina Wilczyn
 • Gmina Władysławów
 • Gmina Wierzbinek
 • Gmina Brudzew
 • Gmina Dąbie
 • Gmina Dobra
 • Gmina Golina
 • Gmina Grodziec
 • Gmina Kawęczyn
 • Gmina Kazimierz Biskupi
 • Gmina Kleczew
 • Gmina Kramsk
 • Gmina Krzymów
 • Gmina Lądek
 • Platform Brown to Green (Bułgaria)
 • University of Flensburg CoalExit (Niemcy)
 • Partnerzy Wspierający
 • Ministerstwo Klimatu i Środowiska
 • Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
 • Ministerstwo Rolnictwa, Środowiska i Ochrony Klimatu Brandenburgii
 • Kraj Związkowy Dolnej Saksonii
 • Fundacja WWF Polska
 • Miasto i Gmina Pleszew

Harmonogram projektu

Etap I
1.01.2023 – 30.06.2025 (2,5 roku)
Budowa systemu zarządzania, zwiększenie zdolności JST do realizacji działań transformacyjnych określonych Strategii
Przygotowanie polityk, planów i instrumentów wykonawczych realizacji RSNK na poziomie regionu, gmin i powiatów uczestniczących w projekcie
Szeroka kampania informacyjno – edukacyjna w celu czynnego włączenia się społeczeństwa w transformację gospodarczą i społeczną na gospodarkę zeroemisyjną

Etap II
1.07.2025 – 31.12.2027 (2,5 roku)
Realizacja procesu transformacji energetycznej sektora komunalno-bytowego, transportu oraz MŚP
Pilotażowe działania adaptacyjne w zakresie rolnictwa
Testowe uruchomienie transferu rozwiązań do wybranych JST z województwa łódzkiego

Etap III
1.01.2028 – 31.12.2031 (4 lata)
Kontynuacja realizacji procesu transformacji
Replikacja i przenoszenie działań do innych regionów Polski i UE


Całkowity koszt przedsięwzięcia szacuje się na ok. 18 mln euro = ok. 84 mln zł

10,8 euro UE (60%)

6,3 mln euro NFOŚiGW (35%)

0,9 mln euro (5%) Województwo Wielkopolskie oraz Współbeneficjenci

Wartość projektu dla współbeneficjenta Łódzkiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A w okresie 01.01.2023 – 31.12.2026 to 299 940,00 euro.