Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Na Platformie Sprawiedliwej Transformacji ogłoszony został nabór wniosków o ukierunkowaną pomoc techniczną: JTP GROUNDWORK, która będzie wspierać kwalifikujące się regiony Funduszu Sprawiedliwej Transformacji we wdrażaniu ich Terytorialnych Planów Sprawiedliwej Transformacji.

Komisja Europejska zapewni kwalifikującym się regionom dostosowane do ich potrzeb wsparcie w zakresie budowania zdolności i doradztwa.

Przykładowe potencjalne usługi to:

  • Identyfikacja i rozwój projektu
  • Budowanie potencjału administracji regionalnych i lokalnych oraz innych kluczowych interesariuszy
  • Wsparcie dla przejrzystych, integracyjnych i skutecznych mechanizmów zarządzania wdrażaniem TJTP
  • Zaangażowanie i mobilizacja interesariuszy
  • Kampanie podnoszące świadomość i strategie komunikacji
  • Wsparcie w angażowaniu się we współpracę transgraniczną z innymi regionami FST

JTP GROUNDWORK koncentruje się wyłącznie na terytoriach z zatwierdzonymi Terytorialnymi Planami Sprawiedliwej Transformacji , takich jak gminy, władze regionalne i partnerzy społeczno-gospodarczy, a także Instytucje Zarządzające aktywnie przyczyniające się do procesu sprawiedliwej transformacji na poziomie krajowym, regionalnym, lokalnym lub wspólnotowym.

Podstawową zasadą tej usługi jest współtworzenie rozwiązań z odbiorcami w celu zwiększenia własności i rozwijania długoterminowego potencjału. Po wybraniu przez Komisję beneficjenci wspólnie opracują zakres i rodzaj usług pomocy technicznej. Wsparcie będzie zapewniane w formie spotkań bezpośrednich i internetowych, warsztatów itp. Dla każdego wybranego wnioskodawcy zostanie zorganizowane specjalne wydarzenie.

Nabór wniosków trwać będzie do 28 lutego 2023r.

Więcej informacji na temat możliwości uzyskania wsparcia:

https://ec.europa.eu/regional_policy/whats-new/newsroom/02-06-2023-apply-for-just-transition-platform-groundwork-new-technical-assistance-for-just-transition-fund-regions_en

Pozostałe aktualności

6 września, 2022

Energetyka w Bełchatowie po węglu brunatnym

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym raportem „Energetyka w Bełchatowie po węglu […]

6 września, 2022

Obywatelskie Wysłuchanie Publiczne

Związek Stowarzyszeń Polska Zielona Sieć i Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych w partnerstwie […]

6 września, 2022

Fundusze Europejskie dla Łódzkiego 2021-2027

24 października br. Zarząd Województwa Łódzkiego uchwałą nr 973/22 przyjął zmianę projektu […]

28 listopada, 2022

Warsztaty dla przedstawicieli JST – Portal Funding & Tender Opportunitie

W dniu 25 listopada 2022   z inicjatywy Departamentu Doradztwa ds. Transformacji Niskoemisyjnej […]

Zobacz wszystkie...