Bądźmy ECO

Sprawiedliwa transformacja

Władze lokalne na północy Grecji, a także w innych częściach kraju, realizują działania z zakresu sprawiedliwej transformacji i innowacyjne projekty ekologiczne. Gminy uruchamiają elektrownie słoneczne i inne obiekty zielonej infrastruktury. Podejmują również działania sprzyjające powstawaniu wspólnot lub spółdzielni energetycznych. W Kozani i Voio planowana jest budowa i eksploatacja małych elektrowni szczytowo-pompowych. Obiekt w Kozani będzie połączony z jednostką fotowoltaiczną, stanie się więc elektrownią hybrydową.

Wysiłki Grecji zmierzające do zamknięcia kopalni węgla brunatnego i elektrowni w regionie Macedonii Zachodniej i zastąpienia ich czystszymi rozwiązaniami mają duży wpływ na tamtejsze społeczeństwo, a zwłaszcza na osoby pracujące w upadającym przemyśle węglowym. Jest to również szansa dla głównego ośrodka węglowego tego kraju na przeprowadzenie kompleksowej transformacji gospodarczej i uzyskanie konkurencyjności dzięki nowym technologiom, dzięki funduszom krajowym i europejskim.

 

Kozani połączy elektrownię szczytowo-pompową z elektrownią słoneczną

Kozani, stolica Macedonii Zachodniej, posiada instalacje elektrowni słonecznych o łącznej mocy 6 MW. Obecnie miasto rozpoczęło budowę elektrowni szczytowo-pompowej o mocy 8 MW. Będzie ona połączona z jednostką fotowoltaiczną o mocy 8 MW.

Elektrownia szczytowo-pompowa to najstarsza i najbardziej rozpowszechniona technologia magazynowania energii elektrycznej. Takie obiekty składają się z jednego lub kilku zbiorników dolnych i górnych. Najczęściej wykorzystuje się w tym celu istniejące jeziora. Kiedy zapotrzebowanie na moc w systemie elektroenergetycznym spada, woda jest pompowana do górnego zbiornika, aby w razie potrzeby mogła zasilić turbinę hydroelektryczną. Elektrownie tego typu cechuje duża elastyczność w procesie wytwarzania energii oraz zdolność do jej magazynowania. Daje to szerokie możliwości regulacyjne i pozwala na rezerwowanie zasobów energii dla sieci elektroenergetycznych, uzupełniając stabilny rozwój odnawialnych źródeł energii.

Oprócz przydatności do magazynowania energii, w okresie gdy prąd jest tani i sprzedawania go później po wyższych cenach, technologia ta jest niezbędna do zrównoważenia parametrów sieci elektroenergetycznych (napięcia i częstotliwości), gdy zmiany pogodowe wpływają na produkcję energii ze źródeł odnawialnych, w szczególności z wiatru i słońca.

Trzy lokalizacje w grze

Rada miejska jednogłośnie zatwierdziła propozycję burmistrza miasta – Lazarousa Maloutasa, aby sprawdzić możliwość zaciągnięcia pożyczki z Funduszu Depozytów Konsygnacyjnych i Pożyczek Ministerstwa Finansów na planowaną inwestycję. Finansowanie budowy z tych źródeł jest niezbędne do złożenia wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki o pozwolenie na użytkowanie energii.

Budżet projektu wynosi 9,5 mln euro. Pod uwagę brane są trzy lokalizacje elektrowni. Obiekty mają być obsługiwane przez samorząd lub Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Kozani. Szacowane roczne dochody gminy z tego tytułu mają wynosić 1,5 mln euro.

Każdy z dwóch zbiorników będzie miał pojemność 49,5 tys. m3, a różnica wysokości pomiędzy nimi będzie wynosić 220 m. W elektrowni wodnej przewidziano dwie turbiny Peltona o mocy 4 MW każda (dla trybu aktywnego) oraz cztery pompy o mocy 2 MW każda (dla trybu pasywnego).

Przewiduje się możliwość pracy elektrowni w obu trybach jednocześnie, aby zapewnić stabilizację częstotliwości napięcia sieci. Elektrownia słoneczna ma za zadanie zasilać pompy. Planowana pojemność magazynowa ma wynosić 3,5 godziny, co przekłada się na 28 MWh.

Gmina Voio już złożyła wniosek o pozwolenie na użytkowanie energii.

Niemal w tym samym czasie podobna inwestycja jest realizowana w gminie Voio, znajdującej się w jednostce regionalnej Kozani. Gmina złożyła już wniosek o pozwolenie na wytwarzanie energii elektrycznej dla systemu elektrowni szczytowo-pompowych o mocy 8 MW, podobnych do planowanych w Kozani.

Są one zlokalizowane w dawnym kamieniołomie Garitsa, w pobliżu wsi Dryovouno. Teren ten przez wiele lat stanowił otwartą ranę w krajobrazie okolicy, gdyż do tej pory nie był poddany rekultywacji. Planuje się go wykorzystać do budowy dwóch zbiorników wodnych o pojemności 49,5 tys. m3 każdy.

Gmina Voio jest pierwszą jednostką samorządową w Grecji, która wystąpiła o pozwolenie na budowę elektrowni szczytowo-pompowej. Jej koszt oszacowano na 5,2 mln euro. Finansowanie zapewnia Fundusz Depozytów Konsygnacyjnych i Pożyczek Ministerstwa Finansów. Władze gminy spodziewają się, że elektrownia zapewni im 1 mln euro dochodu rocznie. Dodatkową korzyścią z planowanej inwestycji będzie rekultywacja kamieniołomu zgodnie z wymogami ochrony środowiska.

Źródło: https://balkangreenenergynews.com/two-greek-municipalities-launch-pumped-storage-hydropower-projects/